Метою вивчення дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів" є надання слухачам системи знань щодо наукових основ формування системного підходу до пізнання товару, щодо принципів і методів теоретичного товарознавства товарів широкого споживання, закономірностей формування споживних властивостей, якості та асортименту товарів, факторів їх формування, контролю і зберігання в сферах виробництва, обігу і споживання, конкурентоспроможності товарів, кодування та маркування.

Дистанційний курс розроблений відповідно до навчальної програми з предмету „Основи галузевої економіки та підприємництва” для навчання слухачів за професією „Продавець продовольчих товарів”.

Запропонований курс дає уяву про призначення психології в процесі роботи з людьми, ознайомлює з роллю психічних процесів і явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Ознайомлює з психологією покупця та продавця, їх взаєминами, етики поведінки, особливостями процесу купівлі.