Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва та обслуговування» є набуття теоретичних знань  із сучасної організації виробництва в закладах ресторанного господарства, які забезпечують формування у слухачтів організаторських здібностей, вмінь у вирішенні поставлених завдань в процесі виробничої діяльності, вивчення загальних закономірностей та сучасних методів організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства.

           Після вивчення курсу слухачі мають 

Знати: кваліфікаційні вимоги до професійних працівників різних розрядів з професії; класифікацію закладів підприємств ресторанного господарства; характеристику типів підприємств, специфіку їх роботи; організацію виробництва кондитерського цеху, його призначення, характеристики; організацію постачання підприємств галузі; знання основ проведення бракеражу виробів. 

Уміти: поєднувати торгівельні та виробничі функції; організувати робоче місце відповідно до типу виконання робіт