У результаті вивчення курсу слухачі ознайомляться з основами трудового права України, навчаться аналізувати правові ситуації, висловлювати свою думку, захищати свої права та інтереси, посилаючись на норми трудового законодавства України, бути учасником трудових правовідносин виключно в межах правового поля тощо.